Uniwersytet w Makao

Otwórz mapę
Czas lokalny:
15:08:34

Macao Polytechnic Institute

Rua de Luis Gonzaga Gomes
universityCzytaj więcej

OU.

1003 Yingbin South Road, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

Macao Polytechnic Institute, School of Arts, Magnificent Court Campus

Rua de Berlim
universityCzytaj więcej

Macau Institute of Management

Shanghai Street175號ew Port Chinese General Chamber of Commerce Building
universityCzytaj więcej

澳門城市大學

81 Avenida Xian Xing Hai
universityCzytaj więcej

University of St. Joseph

Rue de Londres, Paris
universityCzytaj więcej

University of Saint Joseph New Campus

14-17 Estrada Marginal da Ilha Verde
universityCzytaj więcej

University of Saint Joseph

Rua de Londres
universityCzytaj więcej

University Of Saint Joseph

14-17 Estrada Marginal da Ilha Verde
universityCzytaj więcej

北京百世圣医堂健康科学研究院珠海分院

水湾路21号拱北宾馆, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

Zhongzhu Guoxue College

Qiaoguang West Road, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

中国老教授协会教育研究所学前教育研究基地

关闸北街1号, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

中国教育学会十五规划课题研究基地

关闸北街1号, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

珠海市珠江棋院幼儿围棋教育基地

关闸北街1号, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

Zhuhai Teaching Department of Nanjing Medical University

Yuehua Road, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

Zhuhai Teaching Department of Traditional Chinese Medicine University of Hunan

Yuehua Road, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

Guangdong Medical College Zhuhai Teaching Department

Yuehua Road, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

广东省全科医学教育社区培训基地

粤华路, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

珠海广播电视大学拱北教学点

粤海东路, Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

北京现代管理大学

Xiangzhou, Zhuhai
universityCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Makao

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy