Hindu Temple i Macau

Lokal tid:
14:07:26

Desværre, der er ingen steder i Macau

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Ermenegildo Zegna Boutique (One Central)

G39-42, Macau ONE Central Peninsula OF Msar A
clothing_storeLæs mere
Marks & Spencer

Marks & Spencer

Shop 2116B, 2/F, Shoppes AT Cotai Central, Cotai Strip, Macau
department_storeLæs mere

Lavandaria Futuro Brilhante

Av. Venceslau De Morais, 243, Ed. Ind. Fu Tai
point_of_interestLæs mere
澳設體育服及制服有限公司 MC sportswear & uniform Ltd.

澳設體育服及制服有限公司 MC sportswear & uniform Ltd.

澳門, 號栢蕙廣場112 Av. do Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau
clothing_storeLæs mere

Restaurant

愛甜品慕拉士分店

愛甜品慕拉士分店

-6 號, 4 Rua de Venceslau de Morais
restaurantLæs mere

新棠記美食

490 Rua dos Pescadores
restaurantLæs mere
BarCelona Tapas & Rice

BarCelona Tapas & Rice

16 Rua de Venceslau de Morais
restaurantLæs mere
L.B. SuperPollo, Hac Sa Wan

L.B. SuperPollo, Hac Sa Wan

16 Rua de Venceslau de Morais
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Ermenegildo Zegna Boutique (One Central)

G39-42, Macau ONE Central Peninsula OF Msar A
clothing_storeLæs mere
Marks & Spencer

Marks & Spencer

Shop 2116B, 2/F, Shoppes AT Cotai Central, Cotai Strip, Macau
department_storeLæs mere
澳設體育服及制服有限公司 MC sportswear & uniform Ltd.

澳設體育服及制服有限公司 MC sportswear & uniform Ltd.

澳門, 號栢蕙廣場112 Av. do Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau
clothing_storeLæs mere

DIOR - GALAXY MACAU

G083, G/F, The Promenade, Galaxy Macau, Cotai, Macau
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Macau

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning